Von Macenau z.s

Home / ÚČINKUJÍCÍ 2019 / Von Macenau z.s

Spolek sdružuje zájemce o vojenskou historii, kteří chtějí udržovat vojenské tradice a historii, pořádat kulturní, společenské a historické akce, rekonstrukce bitev a věnovat se sbírkové, vědecké, osvětové a publikační činnosti.

Mezi jedno z období patří Rakousko-Uherská armáda, období mobilizace Velké Války.