PROGRAM

Stejně jako v předchozích ročnících jsme pro Vás připravili bohatý program. Na největším šermířském festivalu na Moravě si na své přijdou nejen milovníci historie, ale i rodiny s dětmi. Letos se výjimečně festival odehrává pouze na hlavní scéně z důvodu rekonstrukce paláce.

ZOBRAZIT PODROBNÝ PROGRAM FESTIVALU
Sobota 25.5.2019  Neděle 26.5.2019 
9:30Otevření hradu veřejnosti9:30Otevření hradu veřejnosti
10:00Průvod a slavnostní zahájení10:00Průvod a slavnostní zahájení
10:30Huncfut – historická hudba10:30Huncfut – historická hudba
10:45Moravský Landwehr - Napoleonika10:45Moravský Landwehr - Napoleonika
11:00Rytíři svatého grálu RSG – šerm11:00Rytíři svatého grálu RSG – šerm
11:30Sanniones – taneční divadlo/historizující tance11:30Sanniones – taneční divadlo/historizující tance
11:45Žoldnieri – šerm11:45Žoldnieri – šerm
12:15Bandiere e Spade – šerm a prapory12:15Bandiere e Spade – šerm a prapory
12:45MCE – reenactment 1.sv válka /divadlo12:45MCE – reenactment 1.sv válka /divadlo
13:15Valašský sbor portášský - reenactment13:15Valašský sbor portášský - reenactment
13:30Adorea - šerm13:30Adorea - šerm
14:00Aventyr – silová akrobacie13:50Presentace šermířské kroužku DDM Olomouc
14:50Huncfut – historická hudba14:00Aventyr – silová akrobacie
15:15Tostabur – Šerm14:3014:30 Zubři – Vikingové, Koruna severu / šerm
15:45CSWBS – lučištníci 100leté války / reenactment (střelnice v psinci)14:50Huncfut – historická hudba
16:00Servus Bellum – Šerm15:15Tostabur – Šerm
16:30Četnická pátrací stanice Pardubice – SOS 1938 / reenactment15:45CSWBS – lučištníci 100leté války / reenactment (střelnice v psinci)
16:50Évadées – historický tanec16:00Servus Bellum – Šerm
17:10Žehart – Šerm16:3016:30 Četnická pátrací stanice Pardubice – SOS 1938 / reenactment
17:40Huncfut – historická hudba16:50Évadées – historický tanec
18:00Průvod a závěrečné představení účinkujících17:10Žehart – Šerm
18:15Ukončení Akce17:40Huncfut – historická hudba
18:45Uzavření hradu veřejnosti18:00Průvod a závěrečné představení účinkujících
18:15Ukončení Akce
18:45Uzavření hradu veřejnosti

 

Po celý den bude v provozu lučištnická střelnice a „putování za pokladem hradu Helfštýna“ (hry pro děti). Festivalem bude již tradičně provádět skvělý Jan Hlavsa z Cirkusu Le Vitare, v dobovém táboře si můžete prohlédnout ležení československých legionáři na Rusi, tábor rakouskouherských vojáků z Velké války Von Macenau, mušketýrů z třicetileté války Alt-Starhemberg Olmütz, lazaret a polní nemocnici francouzské námořní pěchoty z období Napoleoniky a dobová řemesla v podání Svobodného cechu řemeslnického. Jako čestný host bude přítomen svobodný šermířský mistr Peter Koza.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu v programu

VSTUPENKY SE SLEVOU

Předobjednávky vstupenek se slevou byly uzavřeny ve čtvrtek 23.5. 2019 ve 12:00.

Na příští ročník si je nezapomeňte zarezervovat včas!

ÚČINKUJÍCÍ

Na Festivalu vojenské historie na hradě Helfštýně se letos můžete těšit na tyto šermíře, kluby vojenské historie, divadelní soubory, kejklíře, tanečníky a tanečnice (účinkující budeme přidávat postupně):

Von Macenau z.s

Von Macenau z.s

Spolek sdružuje zájemce o vojenskou historii, kteří chtějí udržovat vojenské tradice a historii, pořádat kulturní, společenské a historické akce, rekonstrukce bitev a věnovat se sbírkové, vědecké, osvětové a publikační činnosti.

Mezi jedno z období patří Rakousko-Uherská armáda, období mobilizace Velké Války.

Évadées

Évadées

Évadées jsou uprchlice. prchající do jiného světa historie, tance a elegance. Jsme brněnská taneční skupina, zaměřující se na scénicko-historický tanec od středověku po 20.století a vsazujeme ho do příběhu.

Rakouská zeměbrana Olomouc

Rakouská zeměbrana Olomouc

Naše jednotka sdružuje zájemce o období napoleonských válek, konkrétně o tzv. zeměbranu, která byla poprvé zřízena v r. 1808 na území dědičných zemí Rakouska, mezi něž patřily i Čechy a Morava. Jak již samotné slovo naznačuje, zeměbrana byla primárně určena k obraně země, v níž byla zřízena, a nebyla tak povinna sloužit mimo její hranice. V zeměbraně sloužili muži, kteří přímo nepodléhali vojenské povinnosti, a v době míru se věnovali svému civilnímu zaměstnání, ale v době války mohli být povoláni do zbraně, čímž umožnili rychlé zvýšení početních stavů armády. Vzhledem k určitým potížím s kvalitním výcvikem, disciplínou a někdy i vyloženému odporu vůči službě vlasti, spočíval hlavní význam zeměbrany spíše v úloze převzít službu v zápolí a uvolnit tak řadové jednotky pro vlastní válečné operace.
Naše jednotka, která vznikla v r. 2004, a jejímž heslem je „Buď všichni – anebo raději nikdo“, se tak svými aktivitami snaží bezezbytku naplnit odkaz našich dávno zapomenutých předků.

BANDIERE E SPADE

BANDIERE E SPADE

BANDIERE E SPADE – Prapory a meče

Šermířsko-praporečnický projekt z Brna.

Vznikl jako autorský projekt Jana Čajníka Kruby, šermíře, herce, průvodce a moderátora,  člena skupin REX, Monadria Polygamika nebo BravoTeam Libora Olšana.

Ve spolupráci s Jakubem Kraftem Švarcem ( ex Marcus M) vznikla před dvěma lety skupina kombinující prvky italských létajících praporů, renezančního šermu a Comedie dell´ arte, to vše za doprovodu Veroniky a její koncertní kytary . Skupinu doplňuje praporečnice Kačka a hostující Radim Lisický ( DUEL).

Představení je plné italského temperamentu, kavalírského “hecování”, precizního šermu a oku lahodících barevných praporů.

Šermířský kroužek při Domu dětí a mládeže v Olomouci

Šermířský kroužek při Domu dětí a mládeže v Olomouci

Šermířský kroužek při domě dětí a mládeže v Olomouci je volnočasová pohybová aktivita. Nácvik a tréninky jsou zaměřeny na osvojení si základů šermu v jeho inscenační formě, pádových technik, týmové spolupráce a rozvoje souvisejících fyzických a duševních dovedností.

M.C.E. / Huncfut

M.C.E. / Huncfut

Spolek pro historii M.C.E. je parta lidí, která se věnuje několika historickým období najednou. Pro diváky máme připravené ukázky šermu podle starých renesančních mistrů, gotickou a renesanční hudbu, a pro příznivce novodobého válečnictví máme vystoupení ilustrující dobu Velké Války. S sebou na Helfštýn vezeme všechno, co umíme používat, včetně retro motocyklů a snad i nové vystoupení z doby První republiky…

Čestný host: Peter Koza

Čestný host: Peter Koza

Svobodný šerm. mistr Ing. Peter Koza, zakladatel, jednotící a vůdčí osobnost školy evrop. bojových umění MAGISTERIUM, organizace stojící u zrodu dnešního profesionálního pojetí historického šermu a renesanci starých bojových systémů. Jedná se o osobnost uznávanou šermířskou obcí nejen v obou zemích bývalého Československa, ale i v Evropě.

Servus Bellum

Servus Bellum

Šermířský tým Servus Bellum tento rok slaví sedm let své existence. V současné době se primárně věnujeme scénickému ztvárnění šermu a boje vůbec. Snažíme se při tom o kompromis mezi autentickou a divácky zajímavou podobou soubojů. Proto při tvorbě choreografií vycházíme z dobových materiálů a poznatků ze seminářů předních lektorů technického dobového šermu a stejně tak ze současných trendů divadelní i filmové praxe. V našem repertoáru lze nalézt představení populárně naučná, vážná i komediální. Věříme proto, že každý divák může v naší produkci nalézt to, co je mu blízké.

Tostabur

Tostabur

TOSTABUR (Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel v Bratislave) je prvá a najstaršia skupina historického šermu na Slovensku, ktorú v roku 1964 založil – dnes už šermiarsky majster – Peter Koza, ktorý skupinu dodnes umelecky vedie.Hlavným cieľom TOSTABURu je umelecky, verne a divácky príťažlivo zobrazovať históriu v celej jej kráse a obsiahlosti – predovšetkým však šermiarske umenie, rytierske turnaje, historické tance, dobové sprievody a rôzne iné činnosti a aktivity súvisiace s históriou.Počas svojej existencie skupina odohrala množstvo vydarených predstavení, ktorých reprízy sa dajú počítať v stovkách, zúčastnilo sa množstva zahraničných i domácich šermiarskych festivalov, účinkovalo zhruba v stovke televíznych i filmových produkcií.

Svobodný cech řemeslnický

Svobodný cech řemeslnický

Zpodobňujeme historické řemeslné dílny z období středověku. Snažíme se
veřejnost seznamovat populární formou s prací jednotlivých mistrů,
užívanými materiály a vývojem řemesla. Zájemci si tak mohou vyzkoušet
výrobní postupy, případně odnést drobnou upomínku. Více info na
https://scremesla.wordpress.com/, nebo fb Svobodný cech řemeslnický.

Zubři

Zubři

Šermířské divadlo Zubři
Zubři se zabývají specializovanou technikou divadelního a filmového boje, a to jak chladnými, tak střelnými zbraněmi. Naším cílem je zprostředkovat divákům co možná nejdokonalejší iluzi reálného boje, vytvořit autentickou atmosféru nebezpečí a poskytnout jim tak nevídaný zážitek.
Zubři se věnují tomuto umění již od roku 1994. Během dvaceti let jsme získali mnoho zkušeností z divadelních scén a živých vystoupení, ale i z filmového průmyslu. Své dovednosti nyní přenášíme do show před diváky.

Rytíři svatého Grálu – RSG

Rytíři svatého Grálu – RSG

Skupina vznikla již v roce 1989, přičemž se od počátku snažila o scénickou prezentaci historického šermu v souladu s možnostmi danými dobou a zkušenostmi zakládajících členů. Po uplynutí mnoha let a četných změnách v členské základně se stále věnujeme šermu a divadlu, ale repertoár se časem rozšířil o historizující scénické tance a noční ohňová představení. Obojímu se s velkou péčí věnuje především dámská část osazenstva. Bojové choreografie se snažíme stavět na základě dochovaných poznatků dobového funkčního boje. Naší snahou je prezentovat tyto souboje divákům v replikách skutečných historických zbrojí, nebo civilním oblečení příslušejícímu době konce patnáctého století.

Sdružení CSWBS

Sdružení CSWBS

Naše sdružení se zabývá ožívením válečné lukostřelby z dob 100. leté války mezi Francií a Anglií (14.-15.stol. n.l.) Skládá se ze střelců z České a Slovenské Republiky a každým rokem rozšiřuje svoji základnu. Hlavními našimi cíly jsou: rozvoj znalosti historie, rozvoj znalostí o výrobě luků a ostatního vybavení spojeného s lukostřelbou, rozvoj osobních dovedností při střelbě z luku, rozvoj spolupráce s mateřskou organizací EWBS a další dceřinými organizacemi po celém světě a seznámení veřejností s naší činností. Za tímto účelem pravidelně pořádáme turnaje a setkání příznivců válečné lukostřelby, historie a řemesel.

Aventyr

Aventyr

Je to akrobacie? Tanec? Pohybové divadlo? Šerm?? Groteska??? Nový cirkus???? Je to AVENTYR! Ode všeho trochu – protřepáno, zamícháno a okořeněno příběhem.

Liščí víla:

Napínavý pohádkový příběh se odehrává v době války mezi lidmi a obyvateli začarovaného lesa, kdesi v srdci bájného ostrova Sipango. Krásná a nespoutaná Liščí víla a odvážný  lovec Tadžimaru v sobě naleznou zalíbení…

Obstojí jejich láska v časech všudy přítomného nepřátelství a krutých bojů?

Četnická pátrací stanice Pardubice

Četnická pátrací stanice Pardubice

Věnujeme se historii československého četnictva, finanční stráže,
státní policie a armády z let 1918 – 1945, a historii jednotek Stráže
obrany státu 1936 – 1939.
V dobových uniformách se účastníme bojových ukázek, vzpomínkových akcí,
pietních aktů, výstav, spolupracujeme s filmaři při natáčení dokumentů.
Spolupracujeme s dalšími KVH z celé republiky a různými muzei.

Cognita Ludos

Cognita Ludos

Cognita Ludos je spolek zabývající se oživováním historických i jiných akcí zabavnými hrami, hříčkami a soutěžemi pro děti všeho věku.

Portáši

Portáši

Portáši byli po dvěstě let od dob třicetileté války nedílnou součástí života lidí nejen v hraničních horách, ale i zbytku Moravy. Jako Ochranný sbor o síle 6 desátnictev rozdělený na nejnebezpečnějších místech naší hranice s Uherskem, chránil tamní lid a hranici před pašováním, zbojníky, loupeživými skupinami a také před vpády z nepřátelských Uher. Naši Poráši byli v roce 1828 zrušeni a nahrazeni četnictvem, zřízeným císařským patentem. Ale i po dalších čtyřicet let se novým četníkům nedařilo zjednat si pořádek a tak si najímaly zkušené staré portáše, před kterými měli lidé respekt.

Naše sdružení Valašský Sbor Portášský, vzniklo v roce 2003 ve Valašské Bystřici a zabýváme se oživením portášských tradic a napravením reputace portášů, z let nedávno minulých. Kdy byli Portáši, jako prodloužena ruka monarchie dehonesováni a zapomenuti, na úkor oslavovaných vrahů, lupičů a zbojníků, kteří se dočkali přizviska Národních hrdinů.

Sanniones

Sanniones

Jsme občanské sdružení zabývající se rekonstrukcí a následnou scénickou realizací starých tanců stejně jako tvorbou vlastních choreografií. Divákům / veřejnosti se populární cestou snažíme přiblížit život v 15. a 16. století prostřednictvím propojení tance a divadla.

Cirkus Le Vitare

Cirkus Le Vitare

Jako Moderní žonglér se vám předvede Jan Hlavsa ve své živé žonglérské show. Setkáte se se spoustou humoru, ukázkami mnoha žonglérských disciplín, nebezpečným žonglováním s noži i pochodněmi a balancováním předmětů šokujících velikostí na performerově obličeji. Vystoupení je interaktivní a diváci jsou zapojováni dle situace. Akčnost vystoupení oslovuje dětské publikum, zatímco humor směřuje spíše k dospělejším a pozorným posluchačům a divákům.

KVH-KP – Československé legie v rusku

KVH-KP – Československé legie v rusku

jsme klub vojenské historie z Brna a okolí, zajímáme se o historii, věnujeme se sběratelství, společně se účastníme rekonstrukcí historických bitev, pietních aktů, natáčení dokumentů a historických filmů. Náš zájem se soustředí kromě jiného na období WWI a Československé legie v rusku, především 6. čs střelecký pluk Hanácký.

 

www.kvh-kp.cz

Žehart

Žehart

Na první pohled dvojice, avšak na pohled druhý kolektivní těleso složené z živých i méně živých členů, které vzniklo v roce 2005. Zabývá se rekonstrukcí a nácvikem šermu jako bojového umění dle dochovaných pramenů evropského středověku a začátku novověku a jeho pokud možno co nejvěrnějším scénickým zhmotněním na prknech, kde válet se neznamená med.

Neočekávejte ponuré tragédie z temného středověku dle filmových klišé, avšak smích, barvy a boje středověku Françoise Rabelaise, kde žít je třeba dnes, kde vojáci a kurvy prokazují svoji hodnotu v rozhodujících chvílích, a kde platí Démokritovo “Rány dávají formu.”

Všichni členové vyjma neživých jsou žáci či absolventi šermířských škol Digladior, Škola šermu Brno, Ars Maiorum a v neposlední řadě Magisterium.

Žoldnieri

Žoldnieri

Žoldnieri sú skupinou historického šermu, ktorá sa pôvodne venovala primárne scénickému vystupovaniu so zameraním na 16. a 17. storočie. Cca od roku 2007 sa ale venuje primárne rekonštrukcii a praktikovaniu starých európskych bojových umení  – hlavne nemeckú tradíciu šermu dlhým mečom z 15. st., talianskych majstrov šermu rapierom zo 16. a 17. storočia ale aj modernejší taliansky šerm z obdobia 19. storočia. Takto získané poznatky sa snažia Žoldnieri potom prezentovať divákom, pretože na svoju scénickú minulosť nezanevreli, ale snažia sa spojiť oba šermiarske svety – scénický aj rekonštrukciu.

Alt-Starhemberg Olmütz

Alt-Starhemberg Olmütz

je sdružení lidí zabývajících se rekonstrukcí jednotky mušketýrů z období třicetileté války (1618-1648).

Svuj název odvozujeme od stejnojmenného 54. C.K Pěšího pluku, známého též jako olomoucký. Přestože jeho vznik je datován až těsně za konec třicetileté války, čili mimo náš rámec doby, patří naše snaha památce tisíců prostých olomouckých vojáků, kteří bojovali a krváceli na bojištích 19. století a 1. světové války, ale i všem jejich bezejmenným předchůdcům, bojujícím pod stejnými plukovními prapory.

Více informací na www.olomouckypluk.cz

 

Adorea – šermíři Olomouc

Adorea – šermíři Olomouc

www.adoreaolomouc.cz
Spolek Adorea byl založen v roce 1998. Zabývá se studiem, nácvikem, předváděním a popularizací šermu. Tvorbou choreografií a výukou scénického šermu a přípravou herců na akční scény.

Snažíme se o co nejvěrnější zpracování historického šermu a bojových řemesel. V nácviku nám pomáhají jak dochované učebnice starých šermířských mistrů, tak i zkušenosti moderní kaskadérské školy. Všichni členové prošli šermířskými kursy: školy evropských bojových umění Magisterium. Našimi ctěnými lektory byli například: Peter Koza, Petr Vytopil, Petr Žákovský, Roman Spáčil, Marek Tichý, Libor Olšan, Petr Matoušek.

Občanské sdružení Adorea má v současné době osm členů, dva bubeníky, dále spolupracuje s kvalitními šermíři, tanečnicemi, kejklíři a hudebníky.
Připravujeme programy pro veřejnost, soukromé či firemní akce (např. rauty, plesy), učastníme se historických dnů a městských slavností. Členové se účastnili mnoha filmových natáčení, divadelních představení, komponovaných show, šermířských choreografií, duelů, hromadných šarvátek a bitev.

Máme zkušenosti s mnoha vystoupeními v zahraničí, např. v USA, Holandsku, Španělsku, Slovensku, Německu, Polsku, Itálii, Turecku a kaskadérskými scénami na filmových natáčení a v komponovaných programech.

PRO NÁVŠTEVNÍKY

Kolik stojí vstupné?
Vstupné je rozděleno do tří kategorií: dospělí: 160 Kč, zlevněné vstupné: 130 Kč, (studenti, držitelé průkazu ZP, ZTP, ZTP/P, příslušníci ozbrojených složek ČR - policie, městská policie, AČR a příslušníci Integrovaného Záchranného Systému), děti do 15 let: 90 Kč, děti do 6 let: ZDARMA. Při online objednávce vstupenek nabízíme výrazné slevy (- 30 Kč / každá vstupenka).
Jak se na hrad dostat?
Hrad Helfštýn se nachází u obce Týn nad Bečvou, odkud je dostupný pěšky několikaminutovou procházkou. Dostupnost autem je též vynikající, upozorňujeme, že je třeba zaparkovat na parkovištích pod hradem.
Od kdy do kdy akce trvá?
Akce se koná v sobotu 25. a neděli 26. května 2019, po oba dny od 9:30 do 18:00.
Je akce vhodná i pro velmi malé děti?
Akci samozřejmě můžete navštívit i s velmi malými dětmi. Je však na místě upozornění, že některá, obzvláště střelecká, vystoupení jsou provázena poměrně výrazným akustickým zážitkem, který může vaše dítě vylekat. Před každým takovým vystoupením moderátor akce upozorní publikum, aby se rodiče s malými dětmi mohli případně vzdálit.
JE NA HRADĚ OBČERSTVENÍ?
Na hradě je restaurace a stánky s občerstvením. Vzhledem ke smluvním podmínkám není žádná forma občerstvení na hradě v režii nás, jakožto pořadatelů, ale v režii nájemce restaurace. Nemůžeme proto ovlivnit jeho sortiment, dostupnost a kapacitu.
Mohu hrad navštívit se psem?
Ano, v minulých ročnících nás navštívil dokonce skunk. Samozřejmostí je vodítko, na kterém musí být pes uvázaný, náhubek, je-li třeba a prostředky k uklizení případných exkrementů. Jedná se o památku, nikoli místo k venčení.


Kompletní návštěvní a provozní řád hradu si můžete přečíst zde.

FOTO

ROČNÍK 2010

ROČNÍK 2011

ROČNÍK 2012

ROČNÍK 2013

ROČNÍK 2014

ROČNÍK 2015

ROČNÍK 2016

ROČNÍK 2017

ROČNÍK 2018

ROČNÍK 2019

KONTAKT

Pořadatel festivalu:
Adorea – šermíři Olomouc
IČO 266 30 338

Internet
www.adorea.olomouc.com
adorea@email.cz

Telefon
+420 603 857 848
Telefon pro stánkaře: 731 130 278

Poštovní adresa
Adorea – šermíři Olomouc
Martin Tureček
Gen. Píky 8
779 00 Olomouc
Czech Republic

ZOBRAZIT MAPU