Tostabur

TOSTABUR (Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel v Bratislave) je prvá a najstaršia skupina historického šermu na Slovensku, ktorú v roku 1964 založil – dnes už šermiarsky majster – Peter Koza, ktorý skupinu dodnes umelecky vedie.Hlavným cieľom TOSTABURu je umelecky, verne a divácky príťažlivo zobrazovať históriu v celej jej kráse a obsiahlosti – predovšetkým však šermiarske umenie, rytierske turnaje, historické tance, dobové sprievody a rôzne iné činnosti a aktivity súvisiace s históriou.Počas svojej existencie skupina odohrala množstvo vydarených predstavení, ktorých reprízy sa dajú počítať v stovkách, zúčastnilo sa množstva zahraničných i domácich šermiarskych festivalov, účinkovalo zhruba v stovke televíznych i filmových produkcií.