Svobodný cech řemeslnický

Home / ÚČINKUJÍCÍ 2019 / Svobodný cech řemeslnický

Zpodobňujeme historické řemeslné dílny z období středověku. Snažíme se
veřejnost seznamovat populární formou s prací jednotlivých mistrů,
užívanými materiály a vývojem řemesla. Zájemci si tak mohou vyzkoušet
výrobní postupy, případně odnést drobnou upomínku. Více info na
https://scremesla.wordpress.com/, nebo fb Svobodný cech řemeslnický.