Šermířský kroužek při Domu dětí a mládeže v Olomouci

Home / ÚČINKUJÍCÍ 2019 / Šermířský kroužek při Domu dětí a mládeže v Olomouci

Šermířský kroužek při domě dětí a mládeže v Olomouci je volnočasová pohybová aktivita. Nácvik a tréninky jsou zaměřeny na osvojení si základů šermu v jeho inscenační formě, pádových technik, týmové spolupráce a rozvoje souvisejících fyzických a duševních dovedností.