Rakouská zeměbrana Olomouc

Home / ÚČINKUJÍCÍ 2019 / Rakouská zeměbrana Olomouc

Naše jednotka sdružuje zájemce o období napoleonských válek, konkrétně o tzv. zeměbranu, která byla poprvé zřízena v r. 1808 na území dědičných zemí Rakouska, mezi něž patřily i Čechy a Morava. Jak již samotné slovo naznačuje, zeměbrana byla primárně určena k obraně země, v níž byla zřízena, a nebyla tak povinna sloužit mimo její hranice. V zeměbraně sloužili muži, kteří přímo nepodléhali vojenské povinnosti, a v době míru se věnovali svému civilnímu zaměstnání, ale v době války mohli být povoláni do zbraně, čímž umožnili rychlé zvýšení početních stavů armády. Vzhledem k určitým potížím s kvalitním výcvikem, disciplínou a někdy i vyloženému odporu vůči službě vlasti, spočíval hlavní význam zeměbrany spíše v úloze převzít službu v zápolí a uvolnit tak řadové jednotky pro vlastní válečné operace.
Naše jednotka, která vznikla v r. 2004, a jejímž heslem je „Buď všichni – anebo raději nikdo“, se tak svými aktivitami snaží bezezbytku naplnit odkaz našich dávno zapomenutých předků.