ÚČINKUJÍCÍ 2019

Home / Archive by category "ÚČINKUJÍCÍ 2019"
Von Macenau z.s

Von Macenau z.s

Spolek sdružuje zájemce o vojenskou historii, kteří chtějí udržovat vojenské tradice a historii, pořádat kulturní, společenské a historické akce, rekonstrukce bitev a věnovat se sbírkové, vědecké, osvětové a publikační činnosti.

Mezi jedno z období patří Rakousko-Uherská armáda, období mobilizace Velké Války.

Évadées

Évadées

Évadées jsou uprchlice. prchající do jiného světa historie, tance a elegance. Jsme brněnská taneční skupina, zaměřující se na scénicko-historický tanec od středověku po 20.století a vsazujeme ho do příběhu.

Rakouská zeměbrana Olomouc

Rakouská zeměbrana Olomouc

Naše jednotka sdružuje zájemce o období napoleonských válek, konkrétně o tzv. zeměbranu, která byla poprvé zřízena v r. 1808 na území dědičných zemí Rakouska, mezi něž patřily i Čechy a Morava. Jak již samotné slovo naznačuje, zeměbrana byla primárně určena k obraně země, v níž byla zřízena, a nebyla tak povinna sloužit mimo její hranice. V zeměbraně sloužili muži, kteří přímo nepodléhali vojenské povinnosti, a v době míru se věnovali svému civilnímu zaměstnání, ale v době války mohli být povoláni do zbraně, čímž umožnili rychlé zvýšení početních stavů armády. Vzhledem k určitým potížím s kvalitním výcvikem, disciplínou a někdy i vyloženému odporu vůči službě vlasti, spočíval hlavní význam zeměbrany spíše v úloze převzít službu v zápolí a uvolnit tak řadové jednotky pro vlastní válečné operace.
Naše jednotka, která vznikla v r. 2004, a jejímž heslem je „Buď všichni – anebo raději nikdo“, se tak svými aktivitami snaží bezezbytku naplnit odkaz našich dávno zapomenutých předků.

BANDIERE E SPADE

BANDIERE E SPADE

BANDIERE E SPADE – Prapory a meče

Šermířsko-praporečnický projekt z Brna.

Vznikl jako autorský projekt Jana Čajníka Kruby, šermíře, herce, průvodce a moderátora,  člena skupin REX, Monadria Polygamika nebo BravoTeam Libora Olšana.

Ve spolupráci s Jakubem Kraftem Švarcem ( ex Marcus M) vznikla před dvěma lety skupina kombinující prvky italských létajících praporů, renezančního šermu a Comedie dell´ arte, to vše za doprovodu Veroniky a její koncertní kytary . Skupinu doplňuje praporečnice Kačka a hostující Radim Lisický ( DUEL).

Představení je plné italského temperamentu, kavalírského “hecování”, precizního šermu a oku lahodících barevných praporů.

Šermířský kroužek při Domu dětí a mládeže v Olomouci

Šermířský kroužek při Domu dětí a mládeže v Olomouci

Šermířský kroužek při domě dětí a mládeže v Olomouci je volnočasová pohybová aktivita. Nácvik a tréninky jsou zaměřeny na osvojení si základů šermu v jeho inscenační formě, pádových technik, týmové spolupráce a rozvoje souvisejících fyzických a duševních dovedností.

M.C.E. / Huncfut

M.C.E. / Huncfut

Spolek pro historii M.C.E. je parta lidí, která se věnuje několika historickým období najednou. Pro diváky máme připravené ukázky šermu podle starých renesančních mistrů, gotickou a renesanční hudbu, a pro příznivce novodobého válečnictví máme vystoupení ilustrující dobu Velké Války. S sebou na Helfštýn vezeme všechno, co umíme používat, včetně retro motocyklů a snad i nové vystoupení z doby První republiky…

Čestný host: Peter Koza

Čestný host: Peter Koza

Svobodný šerm. mistr Ing. Peter Koza, zakladatel, jednotící a vůdčí osobnost školy evrop. bojových umění MAGISTERIUM, organizace stojící u zrodu dnešního profesionálního pojetí historického šermu a renesanci starých bojových systémů. Jedná se o osobnost uznávanou šermířskou obcí nejen v obou zemích bývalého Československa, ale i v Evropě.

Servus Bellum

Servus Bellum

Šermířský tým Servus Bellum tento rok slaví sedm let své existence. V současné době se primárně věnujeme scénickému ztvárnění šermu a boje vůbec. Snažíme se při tom o kompromis mezi autentickou a divácky zajímavou podobou soubojů. Proto při tvorbě choreografií vycházíme z dobových materiálů a poznatků ze seminářů předních lektorů technického dobového šermu a stejně tak ze současných trendů divadelní i filmové praxe. V našem repertoáru lze nalézt představení populárně naučná, vážná i komediální. Věříme proto, že každý divák může v naší produkci nalézt to, co je mu blízké.

Tostabur

Tostabur

TOSTABUR (Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel v Bratislave) je prvá a najstaršia skupina historického šermu na Slovensku, ktorú v roku 1964 založil – dnes už šermiarsky majster – Peter Koza, ktorý skupinu dodnes umelecky vedie.Hlavným cieľom TOSTABURu je umelecky, verne a divácky príťažlivo zobrazovať históriu v celej jej kráse a obsiahlosti – predovšetkým však šermiarske umenie, rytierske turnaje, historické tance, dobové sprievody a rôzne iné činnosti a aktivity súvisiace s históriou.Počas svojej existencie skupina odohrala množstvo vydarených predstavení, ktorých reprízy sa dajú počítať v stovkách, zúčastnilo sa množstva zahraničných i domácich šermiarskych festivalov, účinkovalo zhruba v stovke televíznych i filmových produkcií.

Svobodný cech řemeslnický

Svobodný cech řemeslnický

Zpodobňujeme historické řemeslné dílny z období středověku. Snažíme se
veřejnost seznamovat populární formou s prací jednotlivých mistrů,
užívanými materiály a vývojem řemesla. Zájemci si tak mohou vyzkoušet
výrobní postupy, případně odnést drobnou upomínku. Více info na
https://scremesla.wordpress.com/, nebo fb Svobodný cech řemeslnický.