PŘEHLED PROGRAMU

Podrobný program festivalu s časovým harmonogramem jednotlivých představení bude zveřejněn v průběhu měsíce května.

Nicméně již teď prozradíme, že přijedou: LaTen Art Pravěk / starověk Galové / germáni, Velkomoravané / Ranná gotika Slované, Zubři / Vikingové, RSG gotika / rytíři tance, Templáři křížovníci, Adorea / renesance Šerm, Alt Stahemberg / třicetiletá válka Mušketýři, Dělostřelci z Dobrušky / sedmiletá válka dělostřelci, CSWBS Lukostřelci, Žehard / 15.stol šermíři, Jahanara Tanečnice / Orient / Cikánky, Legionáři / první sv. válka, Lucrezia Borgia / historická hudba, Hlavsa – Le Vitare Moderace kejklí / moderátor / divadlo.

OBJEDNÁVKA VSTUPENEK SE SLEVOU

Vstupné je rozděleno do tří kategorií, při online objednávce nabízíme slevu:

Dospělí: 160 Kč (při online objednávce 130 Kč)

Zlevněné vstupné: 130 Kč (při online objednávce 100 Kč) (studenti, držitelé průkazu ZP, ZTP, ZTP/P, příslušníci ozbrojených složek ČR – policie, městská policie, AČR a příslušníci Integrovaného Záchranného Systému – při vyzvednutí vstupenek je nutno se prokázat dokladem potvrzujícím příslušnost k výše jmenovaným skupinám, či složkám)

Děti do 15 let: 90 Kč (při online objednávce 60 Kč)

Děti do 6 let: ZDARMA

Zlevněné vstupenky je možno rezervovat na mailu adorea@email.cz, nebo zde na webu.

REZERVACI VSTUPENEK SE SLEVOU JE MOŽNÉ PROVÉST POUZE DO ČTVRTKA 17. 5. 2018 DO 12:00 HODIN.

 

i

 

 

Objednané vstupenky budete mít nachystány pod jménem, které jste uvedli v objednávce, na pokladně hradu ve dnech konání festivalu. Vstupenky platíte při vyzvednutí, stejně jako běžné vstupenky na hrad. Vstupenka platí po celý jeden den konání festivalu (sobota nebo neděle) a můžete s ní opouštět hrad a zase se v průběhu dne vracet zpátky. Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře slouží pouze pro úkony spojené s rezervací vstupenky a nejsou dále nijak zpracovávány ani předávány.

9 + 2 =

OBJEDNAT ONLINE

ÚČINKUJÍCÍ

Na Festivalu vojenské historie na hradě Helfštýně se letos můžete těšit na tyto šermíře, kluby vojenské historie, divadelní soubory, kejklíře, tanečníky a tanečnice (účinkující budeme přidávat postupně):

Císařsko-královské dělostřelectvo za války 1866

Císařsko-královské dělostřelectvo za války 1866

Rakouské dělostřelectvo za války 1866 patřilo ke světové špičce. Mohlo se pyšnit svými novými polními 4. liberními a 8. liberními kanόny Lenk model 1863 s dostřelem téměř 4 kilometrů (3,5 km/3,8km) a to s vysokou přesností zásahů. Horské dělostřelectvo pak používalo 3. liberní kanόny model 1863 systém Lenk s dostřelem 2,5 kilometrů. Tyto kanόny se daly v horském terénu (především v Itálii) rozebrat a naložit na muly, které je spolu s municí nosily po horských cestách. Střelivo tvořily nárazové granáty, časované šrapnely, zápalné granáty a pro bezprostřední obranu pak kartáčové náboje. K vysoké úrovni kvality rakouského dělostřelectva samozřejmě také přispěl kvalitní výcvik obsluhy zbraní. Rakouští dělostřelci byli rekrutování převážně z řad technicky vzdělaných lidí z vyspělých průmyslových oblastí monarchie, hlavně z Čech a Rakouska, případně z Uher. Za prusko-rakouské války císařsko-královští dělostřelci profesionálně předvedli svoje řemeslo, když v řadě bitev působili Prusům těžké ztráty a pruským kanonýrům zřídka dovolili vystřelit. Svojí obětavostí nejednou kryli ústup rakouské armády. V těchto případech bez ochrany pěchoty a jezdectva byli vydáni na ne/milost Prusů, kteří s nimi zrovna neměli slitování, což vedlo k velkým ztrátám dělostřelců, jelikož výzbrojí mužstva byl pouze tesák vz. 1862. Poddůstojníci a důstojníci byli vyzbrojeni lehkou šavlí vz. 1861 a pistolí Lorenz M1859 či M1862.

GASTON

GASTON

Občianske združenie GASTON sa zameriava najmä na čo najvernejšiu rekonštrukciu posádky hradu Gaston, ktorý bol zrekonštruovaný templármi roku 1153. Tento hrad bol súčasťou pásu opevnení, ktorý chránil Antióchiu zo severu a v súčastnosti sa nachádza v najjužnejšej provincii Turecka.

Sdružení CSWBS

Sdružení CSWBS

Naše sdružení se zabývá ožívením válečné lukostřelby z dob 100. leté války mezi Francií a Anglií (14.-15.stol. n.l.) Skládá se ze střelců z České a Slovenské Republiky a každým rokem rozšiřuje svoji základnu. Hlavními našimi cíly jsou: rozvoj znalosti historie, rozvoj znalostí o výrobě luků a ostatního vybavení spojeného s lukostřelbou, rozvoj osobních dovedností při střelbě z luku, rozvoj spolupráce s mateřskou organizací EWBS a další dceřinými organizacemi po celém světě a seznámení veřejností s naší činností. Za tímto účelem pravidelně pořádáme turnaje a setkání příznivců válečné lukostřelby, historie a řemesel.

Velkomoravané

Velkomoravané

Od roku 2005 se zabýváme rekonstrukcí života na Velké Moravě. Pro toto období jsme se rozhodli z důvodu jeho ohromného významu pro formování raně středověkých dějin v celé Evropě. Bývalo ale stran rekonstrukcí dost opomíjeno.

Našim cílem je věrohodná rekonstrukce všemožných společenských vrstev od samotného knížete a jeho válečné družiny, přes řemeslníky specializované výroby, až po běžný zemědělský lid. Jsme pořadatelé největšího velkomoravského festivalu Veligrad. Dlouhodobě spolupracujeme s Archeoskanzenem v Modré.

Jahanara Tribe

Jahanara Tribe

Jahanara Tribe je taneční seskupení věnující se orientálnímu tanci zejména ve stylech tribal a orient fusion.

Tanečnice tohoto seskupení spojuje láska k tanci a k orientalním rytmům, kreativita při tvorbě kostýmů a společné trénování na kurzech lektorky Jahanary v Olomouci a Prostějově.

 www.jahanara.cz

Cirkus Le Vitare

Cirkus Le Vitare

Jako Moderní žonglér se vám předvede Jan Hlavsa ve své živé žonglérské show. Setkáte se se spoustou humoru, ukázkami mnoha žonglérských disciplín, nebezpečným žonglováním s noži i pochodněmi a balancováním předmětů šokujících velikostí na performerově obličeji. Vystoupení je interaktivní a diváci jsou zapojováni dle situace. Akčnost vystoupení oslovuje dětské publikum, zatímco humor směřuje spíše k dospělejším a pozorným posluchačům a divákům.

KVH-KP – Československé legie v rusku

KVH-KP – Československé legie v rusku

jsme klub vojenské historie z Brna a okolí, zajímáme se o historii, věnujeme se sběratelství, společně se účastníme rekonstrukcí historických bitev, pietních aktů, natáčení dokumentů a historických filmů. Náš zájem se soustředí kromě jiného na období WWI a Československé legie v rusku, především 6. čs střelecký pluk Hanácký.

 

www.kvh-kp.cz

LatenArt

LatenArt

Již podruhé se na festivalu objeví sdružení LatenArt,jež zábavnou formou zasvětí návštěvníky do tajů řemeslníků a válečníků doby laténské,kdy naše kraje obývali Keltové.V jejich táboře je možno zhlédnout výstavku zbraní,zbrojí ale i šperků či keltských „zlepšováků“.V  přednáškách se může odvážný divák aktivně zapojit do některého z  „archeologických experimentů“.

Sdružení je volným uskupením zájemců o kulturu pravěku a starověku,pořádá přednášky,podílí se na prezentacích,filmech,výstavách s tematikou keltů a programech muzeí a  archeoparků.Spolupracuje s archeology a historiky zvučných jmen z Čech i zahraničí.

Žehart

Žehart

Početná skupina z Moravy vždy vystupující alespoň o dvou členech vznikla v roce 2005. Vedle snahy o nácvik šermu jako bojového umění v šermířských školách v Praze a Brně se zabývá jeho scénickým ztvárněním zasazeným ponejvíce do období od pol. 15. století a do začátku století šestnáctného. Heslem uskupení, kterým je možné zdůvodnit prakticky všechny úspěchy i případné neúspěchy, je Démokritovo „Rány dávají formu.“

Alt-Starhemberg Olmütz

Alt-Starhemberg Olmütz

je sdružení lidí zabývajících se rekonstrukcí jednotky mušketýrů z období třicetileté války (1618-1648).

Svuj název odvozujeme od stejnojmenného 54. C.K Pěšího pluku, známého též jako olomoucký. Přestože jeho vznik je datován až těsně za konec třicetileté války, čili mimo náš rámec doby, patří naše snaha památce tisíců prostých olomouckých vojáků, kteří bojovali a krváceli na bojištích 19. století a 1. světové války, ale i všem jejich bezejmenným předchůdcům, bojujícím pod stejnými plukovními prapory.

Více informací na www.olomouckypluk.cz

 

Adorea – šermíři Olomouc

Adorea – šermíři Olomouc

www.adoreaolomouc.cz
Spolek Adorea byl založen v roce 1998. Zabývá se studiem, nácvikem, předváděním a popularizací šermu. Tvorbou choreografií a výukou scénického šermu a přípravou herců na akční scény.

Snažíme se o co nejvěrnější zpracování historického šermu a bojových řemesel. V nácviku nám pomáhají jak dochované učebnice starých šermířských mistrů, tak i zkušenosti moderní kaskadérské školy. Všichni členové prošli šermířskými kursy: školy evropských bojových umění Magisterium. Našimi ctěnými lektory byli například: Peter Koza, Petr Vytopil, Petr Žákovský, Roman Spáčil, Marek Tichý, Libor Olšan, Petr Matoušek.

Občanské sdružení Adorea má v současné době osm členů, dva bubeníky, dále spolupracuje s kvalitními šermíři, tanečnicemi, kejklíři a hudebníky.
Připravujeme programy pro veřejnost, soukromé či firemní akce (např. rauty, plesy), učastníme se historických dnů a městských slavností. Členové se účastnili mnoha filmových natáčení, divadelních představení, komponovaných show, šermířských choreografií, duelů, hromadných šarvátek a bitev.

Máme zkušenosti s mnoha vystoupeními v zahraničí, např. v USA, Holandsku, Španělsku, Slovensku, Německu, Polsku, Itálii, Turecku a kaskadérskými scénami na filmových natáčení a v komponovaných programech.

PRO NÁVŠTEVNÍKY

Kolik stojí vstupné?
Vstupné je rozděleno do tří kategorií: dospělí: 160 Kč, zlevněné vstupné: 130 Kč, (studenti, držitelé průkazu ZP, ZTP, ZTP/P, příslušníci ozbrojených složek ČR - policie, městská policie, AČR a příslušníci Integrovaného Záchranného Systému), děti do 15 let: 90 Kč, děti do 6 let: ZDARMA. Při online objednávce vstupenek nabízíme výrazné slevy (- 30 Kč / každá vstupenka).
Jak se na hrad dostat?
Hrad Helfštýn se nachází u obce Týn nad Bečvou, odkud je dostupný pěšky několikaminutovou procházkou. Dostupnost autem je též vynikající, upozorňujeme, že je třeba zaparkovat na parkovištích pod hradem.
Od kdy do kdy akce trvá?
Akce se koná v sobotu 19. a neděli 20. května 2018, po oba dny od 9:30 do 18:00.
Je akce vhodná i pro velmi malé děti?
Akci samozřejmě můžete navštívit i s velmi malými dětmi. Je však na místě upozornění, že některá, obzvláště střelecká, vystoupení jsou provázena poměrně výrazným akustickým zážitkem, který může vaše dítě vylekat. Před každým takovým vystoupením moderátor akce upozorní publikum, aby se rodiče s malými dětmi mohli případně vzdálit. Vystoupení probíhají současně na dvou oddělených a dostatečně vzdálených scénách, čili v případě střelecké produkce můžete sledovat jiný program v druhé části hradu.
Mohu hrad navštívit se psem?
Ano, v minulých ročnících nás navštívil dokonce skunk. Samozřejmostí je vodítko, na kterém musí být pes uvázaný, náhubek, je-li třeba a prostředky k uklizení případných exkrementů. Jedná se o památku, nikoli místo k venčení.


Kompletní návštěvní a provozní řád hradu si můžete přečíst zde.

FOTO

ROČNÍK 2010

ROČNÍK 2011

ROČNÍK 2012

ROČNÍK 2013

ROČNÍK 2014

ROČNÍK 2015

ROČNÍK 2016

KONTAKT

Pořadatel festivalu:
Adorea – šermíři Olomouc
IČO 266 30 338

Internet
www.adorea.olomouc.com
adorea@email.cz

Telefon
+420 603 857 848

Poštovní adresa
Adorea – šermíři Olomouc
Martin Tureček
Gen. Píky 8
779 00 Olomouc
Czech Republic

ZOBRAZIT MAPU